zdmuchiwać


zdmuchiwać
Zdmuchiwać proch przed kimś, sprzed czyichś stóp, nóg zob. proch 7.
Zdmuchnąć komuś coś, kogoś sprzed nosa zob. nos 20.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • zdmuchiwać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, zdmuchiwaćchuję, zdmuchiwaćchuje, zdmuchiwaćany {{/stl 8}}– zdmuchnąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVa, zdmuchiwaćnę, zdmuchiwaćnie, zdmuchiwaćnij, zdmuchiwaćnął, zdmuchiwaćnęli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zdmuchnąć — Zdmuchiwać proch przed kimś, sprzed czyichś stóp, nóg zob. proch 7. Zdmuchnąć komuś coś, kogoś sprzed nosa zob. nos 20 …   Słownik frazeologiczny

  • zdmuchnąć — dk Va, zdmuchnąćnę, zdmuchnąćniesz, zdmuchnąćnij, zdmuchnąćnął, zdmuchnąćnęła, zdmuchnąćnęli, zdmuchnąćnięty, zdmuchnąćnąwszy zdmuchiwać ndk VIIIb, zdmuchuję, zdmuchujesz, zdmuchuj, zdmuchnąćiwał, zdmuchnąćiwany 1. «dmuchnąwszy usunąć coś skądś;… …   Słownik języka polskiego

  • proch — 1. Beczka prochu «obszar, na którym panuje napięta sytuacja, mogąca w każdej chwili doprowadzić do konfliktu zbrojnego»: (...) wśród chłopskiej ludności narastało poczucie krzywdy wynikającej z nowych obciążeń na rzecz wielkiej własności… …   Słownik frazeologiczny

  • proch — m III, D. u; lm M. y 1. zwykle blm «materiał wybuchowy miotający, mało wrażliwy na bodźce mechaniczne, łatwo zapalny, spalający się powierzchniowo bez detonacji» Proch strzelniczy. Nabić, naładować broń prochem. ∆ techn. Proch bezbłyskowy, proch… …   Słownik języka polskiego

  • zwiewać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, zwiewaćam, zwiewaća, zwiewaćają, zwiewaćany {{/stl 8}}– zwiać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIIb, zwieję, zwieje, zwiał, zwiali || reg. zwieli, zwiany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} o …   Langenscheidt Polski wyjaśnień